Tìm kiếm nâng cao

Máy trộn bột (mới)

Máy trộn bột 100kg Chanmag

Máy trộn bột 100kg Chanmag

Liên hệ
Máy trộn bột 80kg Chanmag

Máy trộn bột 80kg Chanmag

Liên hệ
Máy trộn bột 50kg Chanmag

Máy trộn bột 50kg Chanmag

Liên hệ
Máy trộn bột 30kg Chanmag

Máy trộn bột 30kg Chanmag

Liên hệ

Lò nướng bánh (Mới)

Máy trộn bột ( Đã qua sử dụng)

Máy trộn bột Sinmag SM120

Máy trộn bột Sinmag SM120

Liên hệ
Máy trộn bột Sinmag SM80

Máy trộn bột Sinmag SM80

Liên hệ
Máy trộn bột Sinmag SM50

Máy trộn bột Sinmag SM50

Liên hệ
Máy trộn bột Chanmag CM50

Máy trộn bột Chanmag CM50

Liên hệ
Máy trộn bột Keljen

Máy trộn bột Keljen

Liên hệ

Tủ ủ bột ( Đã qua sử dụng)

Tủ ủ bột 16 khay

Tủ ủ bột 16 khay

Liên hệ

Tủ trưng bày bánh ( Đã qua sử dụng)

Máy cán bột ( Đã qua sử dụng)

Máy cán bột nhiều vòng

Máy cán bột nhiều vòng

Liên hệ

Lò nướng bánh ( Đã qua sử dụng)

Máy chia bột ( Đã qua sử dụng)

Máy chia bột 36 phần

Máy chia bột 36 phần

Liên hệ
Máy chia vê bột 30-36 phần

Máy chia vê bột 30-36 phần

Liên hệ